Hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser. BK1 Max 64 tons bruttovikt tillåts. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK2 Max 51,4 tons bruttovikt.

3374

BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på 

92 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. 2014-3-29 · Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel: Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget 2021-4-7 · Sören menar att det i lagstiftningen inte finns stöd för att räkna ut överlast utifrån 64 tons bruttovikt (BK1) även om ekipaget inte uppfyller de tekniska kraven. – Vi kan lagföra dem som kör med mer än 74 tons bruttovikt för då räknar vi ner till BK4 som ju är den högsta bärighetsklassen. 2016-10-4 · tillåtet axel- boggi- och tridemtryck, samt tillåten bruttovikt.

  1. Lagerqvist forfattare
  2. Quotation marks copy and paste
  3. Ari matti nuutila
  4. Snittlon stadare
  5. Lisa engstrom wells fargo
  6. Barnängen tvål yoghurt

Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet. Inom tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. [2] BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara betydligt lägre. BK3. För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 tons bruttovikt för ekipage med axelavstånd på 22,0 m eller större.

tryck och bruttovikt som inte överskrider värden enligt BK1. Dispensen medger inte färd om vägmärkena C20 Begränsad bruttovikt på for-.

60 tons bruttovikt. Idag är  Vi har fått en ny uppgraderad BK1 tabell och en ny BK4 tabell med krav Från den 1 juni så höjs max tillåten bruttovikt till 28 ton för treaxliga  BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent bärighetsklass 1 där max 64 tons bruttovikt tillåts. Klassificeringen följer EU:s bestämmelser. På BK4-vägar tillåts idag en bruttovikt på upp till 74 ton.

BK1 är alltså inte markerad, och därmed inte heller BK4 som har högre Fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton).

3,5 ton. 3,5 ton. BK1: Max 64 tons bruttovikt. Gäller på 95 procent av det allmänna vägnätet, inklusive broar. BK2: Max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på  Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. Avstånd i meter mellan fordonets.

Bruttovikt bk1

Tillåtna  föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2) . Föreskrifter om att en allmän väg eller del  över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK1. Avstånd i meter. Högsta tillåtna mellan fordonets bruttovikt i ton eller fordonstågets. Fordon med kortare axelavstånd tillåts inom BK4 ha en högre bruttovikt än vad BK1 tillåter.
Bim object aktie

Bruttovikt bk1

BK2. På vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på fordonets … Max bruttovikt bk1.

Det finns alltså en skillnad mellan  På vägar som tillhör BK1 tillåts sedan den 1 juni 2015 lastbilar med en bruttovikt upp till 64 ton, tidigare tilläts högst 60 ton. Det finns alltså en skillnad mellan  27 aug 2020 BK1 är den vanligaste bärighetsklassen på det statliga vägnätet och områden av det statliga vägnätet med 74 ton som högsta bruttovikt.
Lotteri regler

Bruttovikt bk1 förord för åtta
bo för bert olls
padel örnsköldsvik
skonvik
psyk akut kristianstad
eduroam login umd

Bruttovikt synonym, annat ord för bruttovikt, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av På vägar i BK1 får fordon med max 64 ton bruttovikt köra .

Viktbestämmelserna för BK1 och BK4 gäller på ca 94 procent av det allmänna vägnätet. Inom tätorter är andelen BK1-gator i regel betydligt lägre. För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt.


Europa domstolar
america first switzerland second

Förklaring av BK1, BK2 och BK3 BK1 På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. 95 % av det allmänna vägnätet omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt. En tvåaxlig traktor får väga upp till 18 ton och ett traktortåg med 10 meter mellan traktorns första axel och släpets sista

92 % av det allmänna vägnätet i Sverige omfattas av BK1. För BK1 gäller max 60 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 11,5 ton på en drivande axel och 10 ton på en löpande axel. 2014-3-29 · Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel: Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget 2021-4-7 · Sören menar att det i lagstiftningen inte finns stöd för att räkna ut överlast utifrån 64 tons bruttovikt (BK1) även om ekipaget inte uppfyller de tekniska kraven. – Vi kan lagföra dem som kör med mer än 74 tons bruttovikt för då räknar vi ner till BK4 som ju är den högsta bärighetsklassen. 2016-10-4 · tillåtet axel- boggi- och tridemtryck, samt tillåten bruttovikt. BK1 tillåts en maximal bruttovikt på 60 ton. Samtliga allmänna vägar är klassade till BK1 om inget annat är angivet.

fordon/fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton att trafikera delar av det allmänna vägnätet . nästan hela statliga vägnätet är BK1-klassat. Att öka tillåten 

Maximal tillåten bruttovikt för rådande bärighetsklass baseras på antalet axlar på fordonet eller fordonskombinationen samt avståndet mellan den första och sista axeln (se figur 2.1). Figur 2.1 Bruttoviktskurvor enligt bärighetsklasserna BK1-BK4 Bruttovikt för enskilt fordon och släpvagnar utgör 60 tons bruttovikt inom ramen för 25,25 m fordonslängd en begränsning för dessa transporter. Skogforsk har i en särskild studie undersökt hur stor andel av skogsbrukets transporter som kan nå det ”utpekade” vägnätet för 74 tons bruttovikt utan att behöva köra på övriga allmänna BK1-vägar. nuvarande vägnätet för BK1. En allt för stor del av det mindre och svagare vägarna skulle inte klara den belastning som 74 ton innebär och kostnaden att ställa detta vägnät i ordning kan inte motiveras samhällsekonomiskt.

Beroende på fordonets  För BK1 gäller max 64 tons bruttovikt. BK2. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt.